وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دانلود رایگان سوالات ازمون دکتری گروه علوم پایه

 

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری 1393

توضیحات

دریافت فایل

زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی


 

زمین شناسی - زمین شناسی نفت  
زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

زمین شناسی - آب شناسی

 

 
زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی  
زمین شناسی - زیست محیطی

زمین شناسی - پترولوژی
زمین شناسی - اقتصادی
زمین شناسی - تکتونیک
مجموعه شیمی - شیمی فیزیک
مجموعه شیمی - شیمی آلی
مجموعه شیمی - شیمی تجزیه
مجموعه شیمی - شیمی معدنی
مجموعه شیمی - شیمی کاربردی
مجموعه شیمی - فیتوشیمی  
هواشناسی
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهی
زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی  
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
علوم جانوری - تکوینی
زیست شناسی - سلولی و مولکولی
بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
زیست شناسی - میکروبیولوژی
بیوفیزیک
زیست فناوری میکروبی
آمار

مجموعه ریاضی

جبر - آنالیز - هندسی

 
ریاضی کاربردی  
فیزیک دریا
زیست شناسی دریا - جانوران دریا

نانو فیزیک

نانوفوتونیک و نانو ساختارها

فیزیک - کلیه گرایشها
فوتونیک
ژئوفیزیک - لرزه شناسی
ژئوفیزیک - زلزله شناسی  
ژئوفیزیک - الکترو مغناطیس  
ژئوفیزیک - گرانی سنجی  
مجموعه نانو شیمی
نانو بیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)  
بیوانفورماتیک
علوم کامپیوتر
مجموعه علوم  شناختی

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل