وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

جناب آقای عبدالباسط عزیزی

جناب آقای عبدالباسط عزیزی


• دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
• همكار طرح رديابي همزمان ويروسهاي بذرزاد لوبيا(BCMV , BCMNV) با استفاده از تکنيک Multiplex- RT-PCR جهت گواهي بذر، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1387-1388
• ثبت توالي¬هاي سويه جديدي از ويروس TYLCV در جهان در بانك ژن NCBI تحت شماره EU085423.
• مقاله تحت عنوان ” رديابي مولکولي ويروس پيچيدگي زردبرگ گوجه فرنگي در حشره ناقل آن Bemisia tabaci (هفدهمين کنگره گياهپزشکي ايران- کرج)
• مقاله¬اي تحت عنوان ” ارزيابي مولكولي مقاومت به جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ-زرد گوجه¬فرنگي در کلکسيون گوجه¬فرنگي ايران“ ( ارائه شده در پنجمين كنگره علوم باغباني ايران).
• مقاله¬اي تحت عنوان ”جذب، پايداري و توان آلوده سازي ويروس TYLCV در حشره ناقل آن Bemisia tabaci “ ( ارائه شده در هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران).
• - مقاله¬اي تحت عنوان ”شناسايي سويه¬اي جديد از ويروس TYLCV در ايران“ ( ارائه شده در هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران).
• مقاله¬اي تحت عنوان ” استفاده از PCR کمّي براي ارزيابي ميزان مقاومت به ويروس در گوجه-فرنگي“ ( ارائه شده بصورت سخنراني در پنجمين كنگره علوم باغباني ايران)
• مقاله اي تحت عنوان " شناسايي مولکولي و تعيين توالي کامل ويروس TYLCV-Ir2" در ششمين کنگره بيوتکنولوژي ايران، تهران، 22-25 مرداد 1388، بصورت سخنراني.
• Simultaneous Detection of Two Important Bean RNA Viruses By Multiplex Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, 11th International Plant Virus Epidemiology Symposium, June 20-24, 2010, Cornell University, Ithaca, New York
• EVALUTION OF IRANIAN TOMATO COLLECTION FOR RESISTANCE TO TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS, Second International Symposium on Tomato Diseases, Kusadasy, Turkey (October 08-12, 2007)
• A QUANTITATIVE PCR METHOD OF SCREENING TOMATO GENOTYPES FOR RESISTANCE TO TYLCV, Second International Symposium on Tomato Diseases, Kusadasy, Turkey (October 08-12, 2007)
• Persistence and infectivity of an Iranian isolate of Tomato yellow leaf curl virus in whitefly (Bemesia tabaci), 10th International Plant Virus Epidemiology Symposium¸ 15-19 October 2007, ICRISAT, Patancheru 502324, AP, India.
• Complete Genomic Sequence of a Strain of Tomato Yellow Leaf Curl Virus from Iran. 2011, Iranian Journal of Virology,5(3): 18-27.
• " Phenotypic and molecular screening of tomato germpalsm for resistance to Tomato yellow leaf curl virus" in Iranian journal of biotechnology, 2008, 6(4): 199-206.
• Simultaneous Detection of Two Important Bean RNA Viruses By Multiplex Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) submitted for Plant Disease(
• تسلط به تکنيک هاي ويروس¬شناسي، بیوتکنولوژی و مولكولي ازجمله: کلونینگ، کشت بافت، PCR، RT-PCR، ELISA، .......
• تسلط به نرم افزارهاي بيوانفورماتيک از جمله DNA star، Oligo 5، Triccon ، ‍Clustal X و MEGA5 ، RDP3، RNA structure، GeneDoc

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل