وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

جناب آقای صالح اسدی

جناب اقای صالح اسدی

 

 دانشجوی دکتری رشته جغرافی و برنامه ریزی شهری – دانشگاه تربیت مدرس
 کسب رتبه 2 در کارشناسی ارشد
 کسب رتبه 9 در دکتری
 ارائه مقاله در نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
 ارائه مقاله در نشریه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت شهری
 ارائه مقاله در نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیای انسانی
 ارائه مقاله در نشریه علمی و پژوهشی امایش سرزمین
 ارائه مقاله در مجله جغرافی و برنامه ریزی محیطی
 ارائه مقاله در همایش بین المللی تغییرات شهری
 چاپ مقاله در چهارمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
 چاپ مقاله در چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
 چاپ مقاله در اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
 چاپ مقاله در اولین همایش ملی ارمانشهر ایرانی
 چاپ مقاله در هفتمین کنفرانس ملی خلیج فارس
 چاپ مقاله در دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 چاپ مقاله در همایش ملی کارافرینی و توسعه
 چاپ مقاله در همایش ملی چالش های اجتماعی –امنیتی در سواحل دریای خزر
 چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی شهر تزا-مراکش
 تالیف کتاب مدیریت راهبردی سکونت گاه های غیر رسمی
 همکاری در طرح تدوین چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله شهرداری شهر کرد
 همکاری در طرح تدوین ایین نامه اجرا و نظارت بر اجرای طرح های شهری


 

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل