وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

سرکار خانم حکیمه طالش بابایی

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مقالۀ " راز طومارهای بحرالمیت" در فصلنامه مهر گردون، فصلنامۀ تخصصی ادیان و عرفان

مقالۀ " نمادپردازی بلندی در اندیشۀ دینی" در پژوهشنامۀ ادیان، نیمسال نامۀ علمی پژوهشی ادیان و عرفان

سوابق پژوهشی

عنوان پایان نامه" تحقیق و ترجمه چهار فصل از کتاب نمادپردازی و باور تألیف ادوین بون"Symbolism and Belief by R. Edwyn Bevan))

تألیف مقالات و همکاری با بخش ادیان دایره المعارف بزرگ اسلامی، همکاری با دانشنامه ایران

فعالیت در زمینۀ ترجمۀ متون تخصصی علوم انسانی و همکاری با دانشگاه ادیان                                                                                                                                                                              و مذاهب قم

درحال ترجمۀ کتاب نمادپردازی و باور، تألیف رابرت ادوین بون( Symbolism and Belief by R. Edwyn Bevan

گذراندن دورۀ تخصصی فن ترجمه و نقد ترجمه و ویرایش( زیر نظر استاد آموخته)

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را ارسال نمایید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

منوی موبایل