وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی

2431تا2436.منابع دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات(5 گرایش)

2437تا2438.آمادگی کنکور دکتری مجموعه ترویج و توسعه کشاورزی(2 گرایش)

2439تا2440.آمادگی کنکور دکتری مجموعه گیاه پزشکی(2گرایش)

منوی موبایل