وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

2162تا2171.منابع دکتری مجموعه مدیریت و کارآفرینی(9گرایش)

Main Menu

منوی موبایل