وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی علوم انسانی

2103تا2108.آمادگی کنکور دکتری جغرافیا(6 رشته)(بسته ها،آزمونها،مصاحبه)

2136تا2138.آمادگی کنکوردکتری96 مجموعه فلسفه(3گرایش)

2160.آمادگی کنکور دکتری رشته علوم سیاسی

2162تا2171.منابع دکتری مجموعه مدیریت و کارآفرینی(9گرایش)

منوی موبایل