وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی فنی و مهندسی

2307تا2316.آمادگی کنکور دکتری مجموعه مهندسی عمران(10گرایش)

2339تا2341.آمادگی کنکور دکتری مجموعه مهندسی پلیمر(2گرایش)

2351تا2352.آمادگی کنکور دکتری مجموعه مهندسی نفت(2 گرایش)

2360تا2362.آمادگی کنکور دکتری مجموعه مهندسی شیمی(2گرایش)

منوی موبایل