وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

جناب آقای وحید نامور محبوب

رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- توسعه و عمران مناطق بیابانی دانشگاه تهران

تسلط به نرم افزارهای Microsoft office و Photoshop

تسلط به نرم افزار هلو

تسلط به نرم افزار های Arc view و Arc gis

تسلط به اینترنت

تسلط به زبان انگلیسی

Main Menu

منوی موبایل