وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی علوم پایه

2211تا2218.آمادگی کنکور دکتری مجموعه شیمی (7گرایش)

2220تا2222.آمادگی کنکور دکتری مجموعه زیست شناسی گیاهی(3 رشته)

2226تا2231.آمادگی کنکور دکتری مجموعه زیست شناسی سلولی مولکولی(6 رشته)

2233تا2234.آمادگی کنکور دکتری مجموعه ریاضی(2 رشته)

2235 و 2236.آمادگی کنکور دکتری مجموعه علوم دریا (2 گرایش )

2238و2239.آمادگی کنکور دکتری مجموعه فیزیک و فوتونیک(2 رشته)

2237و2244.آمادگی کنکور دکتری مجموعه علوم و فناوری نانو (2 رشته)

منوی موبایل