وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی علوم پایه

2211تا2218.آمادگی کنکور دکتری مجموعه شیمی و نانوشیمی (8گرایش)

2220تا2222.آمادگی کنکور دکتری مجموعه زیست شناسی گیاهی(3 رشته)

2226تا2231.آمادگی کنکور دکتری مجموعه زیست شناسی سلولی مولکولی(6 رشته)

2233تا2234.آمادگی کنکور دکتری مجموعه ریاضی(2 رشته)

2235 و 2236.آمادگی کنکور دکتری مجموعه علوم دریا (2 گرایش )

2238و2239.آمادگی کنکور دکتری مجموعه فیزیک و فوتونیک(2 رشته)

منوی موبایل