وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی علوم انسانی

2103تا2108.آمادگی کنکور دکتری 96 جغرافیا(6 رشته)(بسته ها،آزمونها،مصاحبه)

2136تا2138.آمادگی کنکوردکتری96 مجموعه فلسفه(3گرایش)

2160.آمادگی کنکور دکتری96 رشته علوم سیاسی

2162تا2171.منابع دکتری 97 مجموعه مدیریت و کارآفرینی(9گرایش)

منوی موبایل