وب سایت رسمی بنیـــاد آموزشی پژوهشی سامـــا

(دارای شناسنامه واحد فرهنگی 100530 و نماد اعتماد رسانه برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آمادگی آزمون دکتری گروه امتحانی فنی و مهندسی

2307تا2316.آمادگی کنکور دکتری 96 مجموعه مهندسی عمران(10گرایش)

2321تا2324.آمادگی کنکور دکتری 96 مجموعه مهندسی مکانیک(4گرایش)

2339تا2341.آمادگی کنکور دکتری 96 مجموعه مهندسی پلیمر(2گرایش)

2351تا2352.آمادگی کنکور دکتری 96مجموعه مهندسی نفت(2 گرایش)

2360تا2362.آمادگی کنکور دکتری 96 مجموعه مهندسی شیمی(2گرایش)

منوی موبایل